«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»

від 01.07.2019 р. № 04.1

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної акції «Промо 2019»

для користувачів фінансових послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»

Ці Офіційні правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Промо 2019» (надалі - Акція) – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає спеціальні умови кредитування (нарахування бонусів) для визначеної цими Правилами категорії клієнтів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА».

1. Визначення термінів

В цих Правилах використовуються наступні терміни:

Рекламна акція «Промо 2019» – комплекс маркетингових заходів, спрямованих на споживачів фінансових послуг з метою їх заінтересованості та заохочення, в рамках якої учасники програми мають можливість накопичувати та використовувати бонуси на відповідних умовах;

Промокод – це набір символів, активуючи який Учасник Акції, відповідно до Внутрішніх Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» та цих Правил, отримує можливість отримати бонуси для подальшого їх використання для погашення заборгованості за позикою (кредитом) на умовах, викладених в цих Правилах.

Промокод new2019 – дає можливість отримати 100 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.1. Правил;

Промокод mail19 - дає можливість отримати 100 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.2. Правил;

Промокод 50UAH4U - дає можливість отримати 50 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.3. Правил;

Промокод ANATOLICH - дає можливість отримати 100 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.4. Правил;

Промокод JUL1 - дає можливість отримати 500 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.5. Правил;

Промокод JUL19 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.6. Правил;

Промокод STARJUL - дає можливість отримати 200 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.7. Правил;

Промокод AVG08 - дає можливість отримати 250 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.8. Правил;

Промокод 777 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.9. Правил;

Промокод lito - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.10. Правил;

Промокод 918 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.11. Правил;

Промокод 654 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.12. Правил;

Промокод 9837 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.13. Правил;

Промокод 9964 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.14. Правил;

Промокод 3368 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.15. Правил;

Промокод 8466 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.16. Правил;

Промокод 3322 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.17. Правил;

Промокод 8433 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.18. Правил;

Промокод 4435 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.19. Правил;

Промокод 4677 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.20. Правил;

Промокод 2735 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.21. Правил;

Промокод 9624 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.22. Правил;

Промокод 7891 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.23. Правил;

Промокод 3456- дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.24. Правил;

Промокод 7565 - дає можливість отримати 300 бонусів. Промокод надається у період, визначениий п.6.2.25. Правил;

Учасник – клієнт ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» - споживач фінансових послуг, який отримує їх на умовах, визначених Договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі за текстом - Кредитний договір), що регулюють індивідуальні умови оформлення та отримання позики, зареєстрований на сайті ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (далі – Товариство/Фінансова установа), відповідає загальним умовам Учасника Акції та бере участь в Акції на умовах, викладених в даних Правилах.

Послуги Товариства – Послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, які Клієнти отримують від Товариства згідно з умовами укладених договорів позики (Кредитних договорів).

Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Клієнту в момент його реєстрації на Сайті (особистий розділ клієнта), за допомогою якого Клієнт здійснює повну взаємодію з Товариством, який знаходиться в мережі Інтернет, на якому розміщені основні інструменти, необхідні для управління позикою та бонусами.

Офіційні правила рекламної акції «Промо 2019» – документ, який визначає умови і порядок участі в рекламній акції «Промо 2019».

Бонуси – умовні одиниці, які зараховуються Учаснику на його бонусний рахунок за виконання певних дій в розділ «бонуси» Особистого кабінету Учасника і списуються з нього за бажанням Учасника на підставах, передбачених даними Правилами.

Облік бонусів – бонусний рахунок Учасника Акції, який знаходиться в розділі «бонуси» Особистого кабінету та на який, у відповідності з даними Правилами, зараховуються і з якого списуються бонуси, а також відображається кількість бонусів станом на поточну дату.

Нарахування (отримання) бонусів – процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості бонусів в розділ «бонуси» Особистого кабінету Учасника на підставах, які передбачені даними Правилами.

Списання (використання) бонусів – процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості бонусів в розділ «бонуси» Особистого кабінету Учасника на підставах, які передбачені даними Правилами.

Анулювання бонусів – процедура, в результаті якої відбувається анулювання бонусів в розділ «бонуси» Особистого кабінету Учасника на підставах, які передбачені даними Правилами.

2. Загальні та основні положення

2.1. Офіційні Правила рекламної акції «Промо 2019» (надалі - Правила) регулюють основні принципи і умови функціонування цих Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (надалі – Товариство).

2.2. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному веб-сайті Фінансової Установи, а також шляхом надання інформації щодо порядку та умов проведення Акції, порядку прийняття участі в Акції спеціалістами довідкового центру Організатора за телефонним номером: 0800210777 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

2.3. Рекламна акція «Промо 2019» не має індивідуального характеру по відношенню до Учасників програми. В Акції може прийняти участь невизначене коло осіб.

3. Організатор та Виконавець Акції

3.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (код ЄДРПОУ 41602157, місцезнаходження: 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8, корпус 6) (Фінансова установа/Товариство).

4. Мета Акції

4.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг Організатора на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг від компанії, яка працює під Торговельною маркою «ГРОШІ ВСІМ», заохочення сумлінних споживачів фінансових послуг Організатора та формування позитивного іміджу фінансової установи.

4.2. Участь в Акції безкоштовна – Організатор не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

5. Територія (місце) проведення Акції

5.1. Акція проводиться на всій території України (далі – Територія Акції).

* за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України від 18 січня 2018 року № 2268-ХІХ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та Закону України від 15.04.2014 року № 1207-VІІ «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України». Це тимчасово вимушене обмеження, встановлене виключно з міркувань безпеки громадян України, які мешкають на території вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора Акції гарантувати на цих територіях належне її проведення.

6. Період проведення Акції

6.1. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини з київським часом 01 липня 2019 року до 23 годин 59 хвилин за київським часом 31 грудня 2019 року включно.

6.2. Період розповсюдження та отримання Промокоду під час проведення Акції:

6.2.1. Промокод new2019 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 травня 2019 року;

6.2.2. Промокод mail19 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 грудня 2019 року;

6.2.3. Промокод 50UAH4U – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 червня 2019 року;

6.2.4. Промокод ANATOLICH – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 серпня 2019 року.

6.2.5. Промокод JUL1 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 червня 2019 року.

6.2.6. Промокод JUL19 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 червня 2019 року.

6.2.7. Промокод STARJUL – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 01 червня 2019 року.

6.2.8. Промокод AVG08 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 01 серпня 2019 року.

6.2.9. Промокод 777 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 01 серпня 2019 року.

6.2.10. Промокод lito – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 01 серпня 2019 року.

6.2.11. Промокод 918 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 01 серпня 2019 року.

6.2.12. Промокод 654 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 30 вересня 2019 року.

6.2.13. Промокод 9837 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 вересня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 10 вересня 2019 року.

6.2.14. Промокод 9964 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 10 вересня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 20 вересня 2019 року.

6.2.15. Промокод 3368 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 20 вересня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 30 вересня 2019 року.

6.2.16. Промокод 8466 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 жовтня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 10 жовтня 2019 року.

6.2.17. Промокод 3322 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 10 жовтня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 20 жовтня 2019 року.

6.2.18. Промокод 8433 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 20 жовтня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 жовтня 2019 року.

6.2.19. Промокод 4435 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 листопада 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 10 дистопада 2019 року.

6.2.20. Промокод 4677 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 10 листопада 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 20 листопада 2019 року.

6.2.21. Промокод 2735 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 20 листопада 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 30 листопада 2019 року.

6.2.22. Промокод 9624 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 грудня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 10 грудня 2019 року.

6.2.23. Промокод 7891 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 10 грудня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 20 грудня 2019 року.

6.2.24. Промокод 3456 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 20 грудня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 грудня 2019 року.

6.2.25. Промокод 7565 – з 00 годин 01 хвилини за київським часом 1 вересня 2019 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 грудня 2019 року.

6.3. Організатор може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачалися та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції в порядку, передбаченому п.13.1 даних Правил.

7. Учасники Акції

7.1. Загальні умови участі в Акції:

Учасниками Програми можуть бути фізичні особи – громадяни України, які відповідають нижчепереліченим вимогам:

 • мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;
 • бути громадянином України;
 • мати вік від 18 років до 65 років;
 • мати зареєстроване місце проживання на території України;
 • бути споживачем фінансових послуг ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» на період проведення Акції;
 • діяти від власного імені, з власних інтересів, не отримувати позику (фінансовий кредит) в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача або кінцевого бенефіціарного власника).

7.2. Спеціальні умови участі Акції:

7.2.1. Всі Клієнти, які на момент старту Акції є Клієнтами Товариства, автоматично є учасниками Акції.

7.2.2. Учасниками Акції можуть бути особи, які мають один або більше закритих кредитів у Товариства та у повному обсязі виконали умови за своїми кредитними договорами з Фінансовою Установою.

7.2.3. Учасниками Акції можуть бути особи, які раніше не отримували кредити у Фінансовій Установі і хочуть скористатися Промокодом під час оформлення першого кредиту на загальних підставах, визначених постійною пропозицією для клієнтів на сайті Фінансової установи - Організатора (в системі онлайн кредитування).

7.3. В момент набуття статусу Учасника Акції Клієнту в Особистому кабінеті додається розділ «бонуси», де обліковуються бонуси (їх кількість). Активація розділу «бонуси» в Особистому кабінеті відбувається автоматично.

7.4. До участі в Акції не допускаються:

 • працівники Організатора та особи, які перебувають з ними у родинних зв’язках, а також інші пов’язані з ними особи;
 • клієнти, що звертались до Організатора з питань отримання кредиту, але кредит не був схвалений та оформлений, а клієнту відмовлено в наданні кредиту.

7.5. Учасник Акції зобов’язується самостійно ознайомитися з Правилами Акції.

8. Згода Учасників на збір та обробку інформації

8.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

8.2. Участю в Акції особа - Учасник підтверджує:

 • своє ознайомлення з цими Правилами, погоджується з умовами цих Правил та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;
 • однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, з умови дотримання вимог чинного законодавства України;
 • ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на включення персональних даних до баз даних Фінансової Установи;
 • що є повідомленою про включення до баз Фінансової установи, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься згідно з чинним законодавством України;
 • однозначну та безвідкличну згоду на публічне розкриття Організатором особистої інформації про Учасників будь-якій формі і будь-яким способом на розсуд ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА».

9. Порядок та умови проведення Акції

9.1. Період проведення Акції визначено у п.6.1 цих Правил.

9.2. Промокод використовується під час оформлення позики (кредиту), відповідно до Внутрішніх Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА».

Учасник, який вже зареєстрований на сайті Фінансової установи, як споживач фінансових послуг, та має Особистий кабінет, та/або Учасник, який здійснив реєстрацію на сайті шляхом створення Особистого кабінету, використовує Промокод під час оформлення та подання відповідної Заявки на отримання позики (кредиту) встановленої форми, в якій виражається намір Користувача отримати фінансовий кредит, та містить суму кредиту, строк користування кредитом та інші умови отримання кредиту після застосування Промокоду.

9.3. Клієнт - Учасник Акції має можливість використати Промокод при поданні відповідної Заявку на отримання кредиту встановленої форми. Для цього йому потрібно заповнити всі поля анкети клієнта, та зареєструвати особистий кабінет. Для цього клієнт має перейти до розділу реєстрацій з головної сторінки сайту Товариства. Клієнт повинен заповнити всі необхідні поля, які містять особисті данні клієнта.

Для використання Промокоду, клієнт повинен на етапі вибору суми та строку кредиту ввести у відповідне поле, під назвою «Промокод» набір символів (комбінацію цифр та/або букв), після чого натиснути кнопку «Застосувати», що розташована поряд з полем для вводу. Після чого на екрані з’явиться спливаюче вікно, у якому буде міститися повідомлення, про успішне активування певної кількості бонусів. Далі клієнт повинен подати Заявку на отримання кредиту, в якій виражається його намір отримати фінансовий кредит, та містить суму кредиту, строк користування кредитом та інші умови отримання кредиту. У разі схвалення заявки на отримання кредиту, прийняття Фінансовою Установою рішення про надання кредиту та укладення кредитного договору, після переводу Учаснику суми кредиту, автоматично нараховується та кількість бонусів, яка відповідає введеному Промокоду, у відповідному розділі «Бонуси» в Особистому кабінеті клієнта. У разі відмови, бонуси не нараховуються.

9.5. Під час проведення Акції Учасники отримують Промокоди за допомогою sms або e-mail розсилки, розміщення їх в соціальних мережах, а також з будь-яких інших джерел отримання інформації.

9.6. Учасник Акції може використати один Промокод протягом Періоду проведення Акції лише один раз.

9.7. Умови надання кредиту за Акцією «Промо 2019» не додаються до умов інших акцій Фінансової Установи.

9.8. Промокод надає Учаснику право отримати бонуси для подальшого їх використання для погашення процентів та пені.

10. Порядок нарахування та використання бонусів

10.1. Бонуси Учаснику нараховуються фіксовано, в Особистому кабінеті в розділі «Бонуси». За кожний фактично оформлений та отриманий кредит, Учасник автоматично отримує бонуси за формулою 1 (один) бонус = 1 (одній) гривні.

10.2. Бонус дає право розрахуватися за кредит за схемою: 1 (один) бонус = 1 (одна) гривня. Нараховані бонуси Учасником можуть бути використані в рахунок погашення заборгованості по кредиту виключно на погашення процентів та пені.

10.3. Термін дії отриманих бонусів встановлюється від 1 (одного) до 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту їх зарахування на персональний бонусний рахунок Учасника, на якому обліковуються в розділі «бонуси» Особистого кабінету Учасника. Конкретний термін дії відповідного бонуса вказується в sms-повідомленні або в e-mail розсилці про отримання відповідного Промокоду Учасником Акції.

На наступний день по закінченню вказаного терміну бонуси автоматично анулюються.

10.4. Нараховані бонуси не можуть бути передані третім особам чи використані в рахунок виконання зобов’язань третіх осіб.

10.5. Учасник не може отримати бонуси в грошовому еквіваленті в готівковій чи безготівковій формі.

10.6. Нараховані бонуси не можуть бути об’єднані з бонусами інших Учасників Акції.

10.7. Бонуси можуть накопичуватись та списуватись Учасником за власним бажанням.

10.8. Інформацію про бонуси (їх кількість) можна отримати на сайті Товариства в розділі «бонуси» Особистого кабінету Учасника.

10.9. Бонуси мають характер накопичення.

11. Списання бонусів

11.1. Учасник має право використати нараховані бонуси в розділі «бонуси» Особистого кабінету Учасника.

11.2. Використання бонусів Учасником можливе за умови наявності бонусів, що обліковуються в розділі «бонуси» Особистого кабінету Учасника.

11.3. Використання бонусів на погашення процентів та пені по кредиту, що надані Товариством – це списання бонусів Учасником Акції в рахунок часткового або повного погашення суми процентів та/або пені Учасника по кредиту. Можливість використання наявних бонусів розповсюджується на всіх Учасників Акції при виконанні певних дій, передбачених умовами п. 9.3 даних Правил і кредитного договору, без окремої персоналізації Клієнтів і додаткових вимог, або інших обмежень.

11.4. Для оплати процентів та пені за кредитним договором Учасник повинен в особистому кабінеті здійснити клік по кнопці «погасити бонусами». В спливаючому вікні необхідно зазначити ту кількість бонусів, яку він бажає використати, та здійснити клік по кнопці «сплатити». У випадку, якщо кількість бонусів Учасником зазначена більш, ніж кількість нарахованих бонусів, яка обліковується на його бонусному рахунку, платіж блокується, з одночасним формуванням повідомлення із зазначенням тієї кількості нарахованих бонусів, яку Учасник може списати в рахунок оплати процентів та пені за кредитним договором за власним бажанням.

11.5 Зарахування бонусів в оплату процентів та пені – це є фактично анулюванням раніше нарахованих процентів та пені за самостійним рішенням Фінансової Установи, яка проводить Акцію.

11.6. Зарахування бонусів в оплату процентів та пені здійснюється у черговості, яка передбачена кредитним договором та Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства.

12. Анулювання бонусів

12.1. Бонуси анулюються після закінчення терміну їх дії, зазначеного в п.10.3 даних Правил.

12.2. Бонуси можуть бути анульовані у разі здійснення Учасником дій, які суперечать правилам надання послуг та/або цим Правилам.

13. Інші умови

13.1. Організатор має право в односторонньому порядку змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на офіційному веб-сайті Товариства не пізніше дня вступу змін у силу. Всі зміни та доповнення до Акції стають обов’язковими для Учасників з моменту їх оприлюднення на веб-сайті Товариства.

13.2. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цієї Акції і не врегульовані нею, регулюються відповідно до законодавства України.

13.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Товариством-Організатором.

13.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції отриманого ним Промокоду за неможливість скористатися Промокодом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки його використання.

13.5. Усі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.

Інші статті
Всі новини
Послуги кредитування
Кредит на карту терміново цілодобовоКредит терміново без відмовиКредит з поганою кредитною історієюКредит без відмовиТерміново взяти кредитТермінова мікропозикаЗ простроченнямКредит не в банкуКредит без працевлаштуванняКредит без фото паспортаКредит без поручителівКредит без прописки в КиєвіПозика безробітнимКредит онлайн без довідок і поручителівКредит без заставиКредитування малого бізнесуДля пенсіонерів, без поручителівДля пенсіонерів, готівкою на карткуКредити для пенсіонерівКредит для військовослужбовцівДовгостроковий кредит на картуДовгостроковий кредитКороткостроковий кредитКредит для бізнесу без заставиКредит для погашення кредитівКредит до зарплати на картуМікропозика на картуГроші до зарплатиМолодіжний кредит безробітнимКредит на бізнесКредит на банківську картуКредит в декретiВеликий кредитМолодіжний кредитКредит на лікуванняНа відкриття бізнесуКредит на розвиток бізнесуКредити готівкою на картуГотівкою на карту без довідокНизький відсоток готівкою на карткуКредит з низькою процентною ставкоюСпоживчий кредит під низький відсотокСпоживчий кредитПроцентна ставкаГроші в розстрочкуЗ поганою кредитною історією, терміновоЗ простроченням терміновоКредит для неофіційно працюючихТерміново без заставиКредит на карту без дзвінків
Більше послуг
Коментарі Нема коментарів
Показати ще
Залишити коментар
Шановні клієнти!
Повідомляємо вам, що на період воєнних дій в Україні штрафи за неоплачені кредити нараховуватися НЕ БУДУТЬ
Бережіть себе і своїх близьких! Будьмо сильними! Все буде Україна!
Наш сайт використовує файли cookie на цьому сайті для поліпшення роботи, Натискаючи кнопку “Прийняти”, Ви погоджуєтеся з цим.
Прийняти
Закрити