ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 


    1. Загальні положення

1.1. Політика конфіденційності та за захисту персональних даних клієнтів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (далі — Політика) визначає комплекс організаційних та технічних заходів для забезпечення захисту персональних даних користувачів веб-сайту та/або клієнтів/позичальник (фізичних осіб, які надають або отримують послуги, персональні дані яких обробляються під час реалізації договірних відносин), від незаконної обробки, у т.ч. від втрати, незаконного або випадкового знищення, а також від незаконного доступу до них.

1.2. У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних встановлено порядок здійснення Товариством обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, мета використання таких персональних даних, взаємодія Товариства з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

Під обробкою персональних даних користувача/клієнта/позичальника розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про користувача/клієнта. 

1.3. Управління сайтом https://groshivsim.com/ (далі – «Сайт») здійснюється ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА», код ЄДРПОУ 41602157, юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (далі - «Товариство»).

1.4. Сфера дії цієї Політики. Ця Політика поширюється на «персональні дані та відомості», що збираються нами за допомогою цього веб-сайту. «Персональні дані і відомості» означають дані, які ідентифікують особисто користувача, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, доступною Товариству. Приклади персональних відомостей включають в себе ім'я користувача, адреса, адреса електронної пошти, та інші відомості, які він може надавати, коли користується Сайтом.

1.5. Товариство з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами; в зв'язку з чим, Товариство прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

1.6. Під час відвідування веб-сайту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВЕРОНА», користувач отримує певну інформацію про послуги що надаються Товариством, умови реєстрації на веб-сайті, та інші дані розміщені на ньому.

1.5. Товариство зберігає конфіденційну інформацію протягом періоду, необхідного для виконання дій, у зв'язку з якими така конфіденційна інформація була зібрана, якщо чинним законодавством або окремими угодами з користувачем не передбачене інше.

Товариство здійснює збір інформації особистого характеру, що може ідентифікувати користувача, на етапі реєстрації в обліковій та реєструючій системі Товариства, та яка в подальшому може бути доповнена або змінена під час користування сервісами.

1.7. Політику розроблено відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14.

1.8. Товариство залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення вносити зміни до Політики з метою посилення заходів по захисту персональних даних клієнтів. Будь-які зміни вводяться в дію викладенням у новій редакції цієї Політики. Ми рекомендуємо регулярно знайомитися з цією Політикою, щоб бути в курсі будь-яких змін і можливого порядку використання Вашої інформації.

1.9. Для отримання доступу до деяких сервісів Товариства, користувачам веб-сайту необхідно пройти реєстрацію самостійно, лише у випадку погодження з умовами цієї Політики. 

1.10. Користувачі веб-сайту та/або клієнти несуть персональну відповідальність за всі дії, які вони здійснюють під час реєстрації на веб-сайті. 

1.11. Товариство рекомендує не розголошувати логін/пароль доступу персонального облікового запису стороннім особам, а також не використовувати на інших веб-ресурсах. 

1.12. Товариство використовує адміністративні та технічні засоби безпеки, спрямовані на захист конфіденційної інформації, яку було зібрано або передано Товариству.

2. Визначення термінів, що використовуються в Політиці конфіденційності

2.1. У цьому Документі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

володілець персональних даних - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВЕРОНА», якому законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка визначає мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

•  розпорядник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Товариства і поширюється за згодою суб’єкта персональних даних; 

користувач - фізична особа, яка подала електронну заявку на порталі на одержання відповідної позики і цим безумовно погодилася з Політикою конфіденційності;

клієнт/споживач фінансових послуг/позичальник - фізична особа, чию заявку було схвалено Товариством та з якою було укладено договір позики;

 • третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.


    3. Мета та підстави обробки персональних даних

3.1. Обробка персональних даних користувачів веб-сайту та/або клієнтів здійснюється з метою забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України,  реалізації договірних відносин під час здійснення Товариством господарської діяльності, адміністративно-правових відносин (відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про споживче кредитування», «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про організацію формування та обігу кредитних історій», інших нормативно-правових актів України в сфері фінансових послуг, Правил Товариства про надання грошових коштів у позику, статуту Товариства), інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Товариства.


    4. Обмежений доступ до персональних даних

4.1. Усі персональні дані, володільцем яких є Товариство, є інформацією з обмеженим доступом.

4.2. Доступ до персональних даних, визначених п. 4.1 цієї Політики, мають співробітники Товариства тільки в межах виконання своїх трудових обов'язків.

4.3. Для розробки та здійснення заходів із забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці в інформаційній системі Товариства керівником Товариства може бути призначений структурний підрозділ чи посадова особа, що відповідальна за забезпечення безпеки персональних даних у Товаристві.

4.4. Доступ до персональних даних особі не надається, якщо така особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

4.5. Доступ фізичній особі, чиї персональні дані оброблюються Товариством, надається у порядку, передбаченому Законом «Про захист персональних даних», на підставі письмового запиту фізичної особи-суб'єкта персональних даних. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.


    5. Права суб'єктів персональних даних

5.1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

5.2. Суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


    6. Склад персональних даних

6.1. Персональна інформація, яку користувач/клієнт/позичальник надає самостійно Товариству, в тому числі але не виключно, при створенні облікового запису, реєстрації, заповнені відповідних електронних форм, в процесі використання Сайту, а Товариство обробляє такі персональні дані про користувача/клієнта: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, адреса електронної пошти, номер телефону, адреса реєстрації та проживання, місце роботи, джерела доходів, стать, візуальне зображення (фотографії та(або) відео), голосові записи, реквізити платіжної картки (платіжних карток), номер та серія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України особистий ідентифікаційний номер,  логін і пароль користувача від Особистого кабінету, що надається Товариством, фінансові дані стосовно рахунку (рахунків) клієнта-позичальника, інформація та документи стосовно платоспроможності користувача (разом іменуються як «Персональні дані користувача»).

6.2. Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація, збір якої здійснюється Товариством автоматично у процесі використання користувачем Сайту, означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних осіб, і яка залежить від відвідувань ними сайту. Наприклад, ця інформація може включати в себе домен, з якого користувачем здійснюється доступ до інтернету, дату і час доступу до сайту, а також адреса веб-сайту, з якого користувач по посиланню перейшли безпосередньо на Сайт Товариства, ІР-адресу технічного пристрою (смартфона, планшета тощо), за допомогою якого здійснюється користування Сайтом та таке інше. Ця інформація використовується в зведеній формі для підвищення корисності і привабливості сайту для користувачів.

7. Збирання та використання персональних даних

7.1. Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є Товариство. Товариство збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані користувачем та/або клієнтом, як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

7.2. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних.

7.3. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.

7.4. Використання персональних даних володільцем здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних.

7.5. Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання дійсне і після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.6. Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості.

7.7. Товариство обробляє персональні дані користувача/позичальника для:

7.7.1. створення Особистого кабінету користувача та використання Сайту, та, відповідно, для надання користувачеві доступу до Сайту та надання спеціальних опцій/послуг, які Товариство надає через Сайт відповідно до умов Договору;

7.7.2. ідентифікації та підтвердження, відповідно:

- для підтвердження номера телефону користувача;

- для зняття / одержання фотографії користувача з метою ідентифікації;

- для обробки даних платіжної картки (платіжних карток) користувача з метою їх включення до заявки для використання в розрахунках, що здійснюються уповноваженим постачальником послуг;

7.7.3. оцінки платоспроможності, відповідно, для оцінки платоспроможності користувача або позичальника на основі персональних даних користувача та інформації, наданої користувачем чи позичальником самостійно чи отриманої через уповноважених третіх осіб (включаючи кредитні бюро тощо), протягом Переддоговірного періоду та виконання Договору.

7.7.4. виконання Договору, відповідно, для виконання всіх прав та зобов’язань Товариства у зв’язку з виконанням Договору, включаючи моніторинг за виконанням Договору та виконанням прав Товариства стосовно користувача /позичальника;

7.7.5. статистики та звітності, відповідно, для подання всіх обов’язкових звітів до відповідних органів, а також для створення внутрішньої статистики (кредитної історії) користувача /позичальника;

7.7.6. для вдосконалення маркетингових і рекламних заходів, надсилання інформації про послуги,  для розсилання користувачам рекламних оголошень (якщо такі є) та іншої комерційної інформації про послуги, які можуть стосуватися користувача. Будь-які такі повідомлення надсилаються через електронну пошту,  сайт, смс. Користувачі/позичальники мають змогу в будь-який час відмовитися від одержання будь-яких бюлетенів, рекламних оголошень (якщо такі є) та комерційних повідомлень;

7.7.7. для вдосконалення контенту, функціоналу і зручності сайту;

7.7.8. для будь-яких інших цілей, зазначених у діючому повідомленні про конфіденційність або інших угодах між Товариством та користувачем та/або позичальником.


8. Порядок обробки та поширення персональних даних

8.1. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.

8.2. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою суб'єкта персональних даних.

8.3. Товариство може поширювати Персональні дані суб'єкта персональних даних, в тому числі обмінюватися Персональними даними користувача/позичальника:

8.3.1. зі своїми обробниками даних, призначеними для обробки персональних даних від її імені;

8.3.2. з третіми особами та одержувати інформацію про користувача/позичальника від третіх осіб (включаючи, серед іншого,  бюро кредитних історій та інші дозволені законом установи та кредитні бюро, інші фінансові компанії та банківські установи; колекторські компанії та інкасаторські служби; обробників даних Товариства, включаючи тих, які знаходяться за кордоном) з метою оцінки платоспроможності користувача чи клієнта/позичальника та повідомлення даних про фінансову поведінку користувача/позичальника відповідно до договірних/законних прав та зобов’язань Товариства та інформування про умови кредитування та надання фінансових послуг;

8.3.3. в тому числі відомості про платіжну картку (платіжні картки) користувача/позичальника можуть повідомлятися постачальникам платіжних послуг, призначеним Товариством з метою обробки платежів, що здійснюються між користувачем/позичальником та Товариством під час виконання Договору;

8.3.4. іншим юридичним та фізичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Товариству відповідно до укладених між такими особами та Товариством договорів, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності Товариства, в тому числі у зв’язку з чим під час проведення переговорів щодо відступлення права вимоги за Договором;

8.3.5. з системами електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб і юридичних осіб  як клієнтів комерційних банків для отримання послуг (Система BankID) для проведення ідентифікації та верифікації;

8.3.6. з метою повідомлення Персональних даних користувача, як цього вимагає закон та якщо Товариство вважає, що таке повідомлення є необхідним для захисту прав Товариства та (або) дотримання вимог судового процесу, судового рішення чи судового розгляду стосовно Товариства.

8.4. Товариство надає спільний доступ до персональної інформації компаніям і організаціям, які надають послуги від імені Товариства, наприклад, компаніям, які надають нам допоміжні послуги (включаючи процесингові послуги, послуги ЦОДів і послуги веб-хостингу), або які допомагають нам надавати послуги (включаючи сторонні компанії електронної комерції). Ці треті особи в силу дії договорів зобов'язані використовувати персональну інформацію, до якої ми надаємо їм спільний доступ, виключно для надання послуг від нашого імені і з застосуванням комерційно обґрунтованих заходів захисту конфіденційності та безпеки персональної інформації.

8.5. Персональні дані користувача можуть передаватися компаніям, які придбали активи Товариства, наприклад, в результаті продажу, злиття, реорганізації або ліквідації. У разі такого переходу контролю, ця компанія користується персональними даними користувача з урахуванням діючої політики  конфіденційності і заявлених нам Ваших переваг по конфіденційності.

8.6. Товариство має право розголошувати персональні дані у випадках, передбачених чинним законодавством України, тобто коли розголошення відповідає законодавству, на підставі постанови або рішення суду, на запит правоохоронних органів, органів нотаріату, органів державної виконавчої служби, приватних виконавців. Податкових органів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фінансового моніторингу, іншим державним органам в порядку, передбаченому чинним законодавством. Товариство також вправі розголошувати персональні дані для запобігання або розслідування можливих злочинів, включаючи шахрайство або крадіжки персональних даних, для примусового виконання або застосування наших умов користування онлайновими ресурсами або інших угод, а також для захисту своїх власних прав або майна або прав власності або безпеки наших користувачів чи інших осіб.

8.7. Товариство має право передавати персональні дані третім особам під час взаємодії Сайту з іншими ресурсами. При використанні користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані користувача. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Використання зазначених сервісів Товариству необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Товариство не зберігає і не обробляє.

Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля (через свій браузер).

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Товариство рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими користувач може бути ідентифікований.

8.8. Товариство не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Товариство розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Товариству.

Погодженням з даною Політикою конфіденційності користувач та/або клієнт підтверджує свою згоду на передачу Товариством персональних даних, які були отримані Товариством в процесі користування користувачем/клієнтом Сайтом, третім особам, які є афілійованими особами Товариства, юридичним особам, членом яких є Товариство (якщо таке має місце), учасникам Товариства та іншим юридичним та фізичним особам. При цьому Товариство бере на себе зобов'язання забезпечити дотримання такими особами вимог даної Політики конфіденційності та чинного законодавства.

Інформація, яка не дає можливості встановити особу, якій вона належить (інформація в знеособленому вигляді), може надаватись Товариством третім особам без отримання згоди на це від її власників.


9. Зберігання та знищення персональних даних

9.1. Зберігання персональних даних користувачів веб-сайту та/або клієнтів передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

9.2. Персональні дані користувачів веб-сайту та/або клієнтів/позичальників обробляються у формі, що допускає ідентифікацію та/або верифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, та зберігаються у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства, або умовами договору та Правилами надання Товариством коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

9.3. Персональні дані Користувача оброблятися протягом усього терміну відносин між користувачем/ позичальником та Товариством та зберігаються протягом додаткового 5-річного періоду після цього, з метою ведення обліку (тобто зобов’язань щодо звітності перед державними органами, захисту прав та інтересів у суді, під час судових чи адміністративних розглядів, та в цілях статистики), згідно з відповідними нормативними актами України.

9.4. Якщо користувач/позичальник забирає свою згоду, і немає жодних інших законних підстав для обробки, чи він заперечує проти обробки і немає жодних переважаючих законних підстав для обробки, Товариство припиняє обробку даних.

9.5. Персональні дані суб'єкта персональних даних видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог законодавства України.

9.6.   Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

• закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

• припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та Товариством, якщо інше не передбачено законом, договором або Правилами Товариства;

• набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних;

• видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого.

9.7. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог Закону України «Про захист персональних даних», підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

9.8. Видалення або знищення інформації з персональними даними, відповідно до вимог п. 7.4. цієї Політики, провадиться експертною комісією, склад якої визначається наказом директора Товариства.

9.9. Знищення персональних даних проводиться у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.


10. Заходи забезпечення захисту персональних даних

10.1. Товариство для забезпечення захисту персональних даних, які вона збирає, вживає відповідні технічні та організаційні заходи для запобігання несанкціонованому доступу до такої інформації. Ці заходи включають в себе комплексну програму, політику, процедури та технічні елементи, що стосуються контролю за доступом до даних та включають в себе комерційно обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки персональних даних. Ці заходи були спеціально розроблені для допомоги в захисті Персональних даних користувача від втрати, несанкціонованого доступу, розкриття, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни чи знищення. Товариство може використовувати кодування, протоколи захисту інформації, шлюзи безпеки, фізичні системи замків та ключів, внутрішні обмеження, захист за допомогою паролів та інші заходи безпеки з метою допомоги в запобіганні несанкціонованому доступу до персональних даних користувача. Окрім того, Товариство використовує стандартні протоколи та механізми служби безпеки для обміну конфіденційною інформацією.

11. Зміна Політики конфіденційності

11.1. Товариство може періодично оновлювати цю Політику конфіденційності у зв’язку з розширенням чи зміною її діяльності та послуг, або якщо це вимагається від Товариства законом. Товариство залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в положення даної політики конфіденційності. До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача та/або клієнта про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог чинного законодавства України.

 Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет. Якщо інше не буде передбачено положеннями нової редакції Політики.

Товариство наполягає та рекомендує користувачам та/або клієнтам Сайту Товариства регулярно знайомитись з Політикою конфіденційності з метою отримання актуальної інформації щодо неї.

Директор

ТОВ «ФК “ВЕРОНА»                                                                                              

Хлебнікова О.І.


         


ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Я, [П.І.Б.], (надалі - Користувач веб-сайту та/або Клієнт / Позичальник), справжнім акцептую та надаю  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (далі - Товариство), згоду на збір, обробку та використання своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених в Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі - Політика) та в цій Згоді.


1. Клієнт надає згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:

 • отримання кредиту;
 • виконання Кредитного договору;
 • пропозиції продуктів і послуг Товариства;
 • надання знижок і пільгових умов отримання кредиту та кредитних продуктів;
 • обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання кредиту;
 • просування послуг Товариства;
 • в інших випадках, передбачених Політикою.


2.Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода:

 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • адреса реєстрації і фактичного проживання;
 • місце народження;
 • дата, місяць і рік народження;
 • громадянство;
 • фотографія документа, що посвідчує особу (далі «Паспорт»);
 • ідентифікаційний номер платника податків;
 • найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;
 • номер мобільного телефону, стаціонарного телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • електрона адреса та сторінка у соціальних мережах;
 • номер карткового (банківського) рахунку в установі банку;
 • інша інформація, що міститься в документах, наданих Товариству (далі - "Персональні дані").


3.Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою укладання та виконання Кредитного договору.

4.Обсяг та зміст Персональних даних, що підлягають обробці Товариством визначається Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.


5.Фактом використання веб-сайту Товариства користувач/клієнт/позичальник підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних акцептує та надає ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» згоду на обробку, використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам та/або колекторам, та/або третім особам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.


6.Надаю свою згоду на доступ до інформації, що складає мою кредитну історію, та на збір, зберігання, використання, обробку, передачу та поширення до/від/через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо мене та цього кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (включаючи інформацію, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування).


7.Надаю згоду на обробку та передачу моїх персональних даних операторам мобільного (рухомого) зв’язку для оброблення інформації про надання та отримання мною телекомунікаційних послуг, з метою отримання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, а також надаю згоду на обробку та передачу операторами мобільного (рухомого) зв'язку ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» даних щодо наданих мені телекомунікаційних послуг, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних в моїй заявці під час реєстрації в ІТС Товариства.


8.Товариство здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.


9.Клієнт підтверджує свою беззаперечну та безапеляційну згоду на передачу Товариством Третім особам своїх персональних даних, у тому числі у разі несвоєчасного та/або неналежного виконання умов Кредитного договору.


10.З метою отримання грошових коштів в кредит, користувач веб-сайту надає згоду Товариству на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі іншим фінансовим установам під час взаємодії сайту з іншими інтернет ресурсами, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані користувача для вирішення питання щодо надання йому фінансових послуг.


11.Клієнт надає свою згоду на отримання будь-яким чином та у будь-якій формі повідомлення рекламного характеру з надання фінансових послуг (у тому числі у формі коротких текстових повідомлень (sms), телефонного, електронного зв'язку, паперового носія).


12.Клієнт надає повну та добровільну згоду на звернення Товариством за інформацією про свій фінансовий стан до третіх осіб, які пов'язані з ним родинними, особистими, діловими, професійними (у т.ч. трудовими) або іншими стосунками у соціальному бутті Клієнта.


13.Дана згода на обробку персональних даних не обмежена терміном дії.


14.Підтверджую, що я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.


15.Підтверджую, що мені повідомлено про те, що під обробкою моїх персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням , знеособленням, знищенням відомостей про мене. Мені відомо, що Товариство прийняло на себе зобов'язання щодо захисту моїх персональних даних та вживає технічних і організаційних заходів щодо захисту таких персональних даних.


16.Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.


17.Надаю згоду на обробку персональних даних (акцептую даний документ) з моменту кліку на відповідній кнопці щодо надання згоди на обробку персональних даних на веб-сайті Товариства.


    


Підпис клієнта

    Дата                   р.

Шановні клієнти!
Повідомляємо вам, що на період воєнних дій в Україні штрафи за неоплачені кредити нараховуватися НЕ БУДУТЬ
Бережіть себе і своїх близьких! Будьмо сильними! Все буде Україна!
Наш сайт використовує файли cookie на цьому сайті для поліпшення роботи, Натискаючи кнопку “Прийняти”, Ви погоджуєтеся з цим.
Прийняти
Закрити